รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.เชวง วัฒนธีรางกูร

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ จ.ตรัง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์