รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลรศ.นพ.กำจร ตติยกวี

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์