รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมพร ฉั่วสกุล

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 7 กระทรวงศึกษาธิการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์