รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์