รองศึกษาธิการจังหวัดตรังรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดตตรัง พร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสังกัด เข้ารายงานตัวการปฏบัติหน้าที่ แก่ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง
1
^