ประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" 13 พ.ค.2559

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และคณะ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลฯ
1
^