ประชุมการขับเคลือน 3/2559 วันที่ 19 พ.ค.59

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่3/2559
1
^