ประชุมการขับเคลื่อนฯ 2/2559 วันที่ 18 เมษายน 2559

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ จ.ตรัง ครั้งที่ 2/2559 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1
^