ประชุมการขับเคลือนฯ 1/2559 วันที่ 11 เมษายน 2559

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผจจ.ตรัง ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง และนางสุจิตรา พัฒนะภูมิ ศึกษาธิการภาค7 และคณะ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559
1
^