ส่งมอบดอกไม้จันทร์

วันทีี่ 9 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นตัวแทนหน่วงานการศึกษาจังหวัดตรังส่งมอบดอกไม้จันทร์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
1
^