เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

เมื่อวันทีี่ 9 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่พื้นที่ภาคใต้
1
^