โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียน ม.3

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียน ม.3 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
1
^