โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกีฬา

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนกีฬา ซึ่งเป็นการอบรมครูผู้สอนฟุตบอลในหลักสูตร T-license
1
^