พิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดทำแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรังฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาการจัดทำแผนการฝึกอาชีพระบบทวิภาคีของอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง
1
^