ประชุม VDO Conference การขับเคลื่อนบริหารราชการ ของกระทรวง ศธ.

นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เข้าร่วมประชุม VDO Conference เพื่อรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารราชการ ของกระทรวงฯ 4 เม.ย.59
1
^