การติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายชาญ ตันติธรรมถาวร ศธภ.๗, นายนิสิต ชายภักตร์ รองฯ ศธภ.๗ และคณะ เข้าติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ของ ศธจ.ตรัง
1
^