ค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ของกลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว
1
^