การประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ดร.ประพล วิระพรสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ
1
^