พิธีเปิดงานกีฬาสี "แม่แก้วเกมส์"

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "แม่แก้วเกมส์" ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
1
^