พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลุ่ม ร.ร.หาดสำราญ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข" ของกลุ่มโรงเรียน อำเภอหาดสำราญ
1
^