ประชุม อ.ก.ศ.จ. ตรัง ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสมมาตร แก้วลาย เป็นประธานในการประชุม อ.ก.ศ.จ. ตรัง ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ
1
^