การสัมมนา"การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพพการศึกษ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ" ณ โรงแรมธรรมร
1
^