พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ดอกแก้วเกมส์"

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ดอกแก้วเกมส์" ของโรงเรียนพรศิริกุล ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
1
^