ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านตะเสะ

วันที่ 4 ก.ค. 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดตรัง เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี
1
^