กิจกรรม Big Cleaning day

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning day และรับประทานอาหารร่วมกัน
1
^