นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เข้ารับโอวาทจาก ผวจ.ตรัง

29 มิถุนายน 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสิทธิ์ รอง ศธจ.ตรัง รักษาราชการแทน ศธจ.ตรัง นำนักเรียนที่รับการคัดเลือกการรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เข้าพบและรับโอวาท จาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง
1
^