ประชุมบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
1
^