กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2560 ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5
1
^