การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (2560)

20 มิถุนายน 2560 นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2560 จังหวัดตรัง
1
^