ต้อนรับ นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในโอกาสเดินทางปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
1
^